top of page

Praktisch - Wat, hoe,...

20231013_184905.jpg
IMG_3720.JPG

Rope Skipping Brugge vzw 

Inschrijven en betalen

Lidgeld - UitPas - korting

De online inschrijvingen gaan open van:

            - 01/08/2023 voor iedereen

Het lidgeld voor seizoen 2023-2024:

  • Jaarlidgeld RSB vzw: 95€

  • Kostprijs per trainingsgroep (1u)/jaar: 30€.

  • De kostprijs Rope X-treme is 60€ daar dit een 2u groep is. Deze groep is enkel toegankelijk voor skippers die al waren geselecteerd voor deze groep. Leden die in de loop van het jaar mogen overgaan na deze groep dienen nadien de opleg te vereffenen met de club.

  • Dit sportjaar hebben we ervoor gekozen om elk een club T-shirt aan te bieden (inbegrepen in inschrijvingsgeld), we vragen dan ook om in het club T-shirt te komen trainen.

  • Korting vanaf het 3° betalende lid binnen hetzelfde gezin 

  • Sportaxibonnen kunnen in 2023 nog worden gebruikt voor de betaling indien men hier recht op heeft (aanvraag gebeurd door de ouder in het huis van de Bruggeling en geldt enkel voor Bruggelingen) (betaling hiervan in samenspraak met bestuur van RSB vzw). Vanaf 2024 wordt er samen gewerkt met UiTPAS Brugge.

 

Single Rope SH touw kunnen eveneens via de online inschrijving worden mee besteld. Deze komen dan eveneens op de online factuur te staan.

Voor deelname per wedstrijd dienen we €5 aan te rekenen, het resterende bedrag is voor rekening van de club zelf. Na inschrijving wordt meegedeeld aan welke wedstrijden we deelnemen en kan u uw zoon of dochter hiervoor inschrijven, na het behalen van de vooropgestelde limieten.

Deelnamen aan de clubwedstrijd zelf op het einde van het sportjaar is gratis en vrij deel te nemen voor alle leden.

Bij uitschrijving uit een ingeschreven wedstrijd dient een ziektebrief van de dokter worden afgegeven. (zie clubreglement)

Gelieve bij inschrijvingen notie te nemen van het clubreglement en de GDPR privacyverklaring van RSB vzw. Voor minderjarige skippers dient deze privacyverklaring door de ouder/voogd ondertekend terug te worden bezorgd aan het bestuur van RSB vzw.

Betalingen van de online factuur dient uiterlijk 2 weken na online inschrijving te gebeuren via clubrekening:

BE31 7380 3850 2655

Dit met vermelding:

lidgeld  + Naam skipper + extra's (vb. touw)

Indien er 2 weken na online inschrijving nog geen betaling is ontvangen stellen we de plaats terug vrij voor andere. Dit daar de plaatsen beperkt zijn.

Inschrijven doe je HIER

Uitleg over het online inschrijven HIER 

 

(ter info, de online inschrijvingsmodule is niet gemaakt voor smartphone, dus best inschrijven dmv desktop, laptop of tablet)

Meer info: Reglement Algemeen - Clubreglement

Sportkledij - Springtouw

Wat zijn de afspraken?

Je komt naar de training met sportieve kledij en aangepaste sportschoenen.

Dit zijn: een sportbroekje, club T-shirt en sportschoenen.

Lang haar wordt vastgebonden, juwelen (vb. lange oorbellen) worden vermeden.

Draag maximaal het club-T-shirt voor de uitstraling van de club. Een 2e Club-T-shirt kan steeds vrij aangekocht worden. 

Voor eender welke wedstrijd is men verplicht een club-T-shirt te dragen

Een goed springtouw kan je via de club aankopen voor 8 euro. Heb je reeds een eigen touw, toon dit dan eerst aan de lesgevers voor goedkeuring. Ook andere touwen en soorten handvaten kan je steeds via de club aanschaffen.

Meer info: Reglement Algemeen - Clubreglement

API - Aanspreekpunt Integriteit

Ik heb een moeilijk probleem. Bij wie kan ik terecht?

Zich niet goed voelen in de groep, pestgedrag, of zich gewoon alleen voelen,...

Rope Skipping Brugge vzw zet in op het sociaal welbevinden van onze leden. Zit je ergens met iets mee waarbij je niet bij jouw coach terecht kan, dan kan je steeds contact opnemen via ons zorgteam. 

Heb je als ouder iets gemerkt dat niet ok is met uw zoon/dochter of heb je enkele bezorgdheden waarbij je niet bij de coach terecht kan dan kan ook bij ons zorgteam terecht. 

Een vertrouwelijk gesprek met het zorgteam kan georganiseerd worden. Je kan hiervoor terecht bij Barbara of Stefaan. Zij hebben een neutrale kijk op het gebeuren. 

Rope Skipping Brugge vzw werkt op vlak van API nauw samen met Gymfed vzw. Indien een dossier opgemaakt wordt zal dit binnen Gymfed vzw verder opgevolgd worden.

Het zorgteam kan je vrijblijvend contacteren via:

zorg@ropeskippingbrugge.be

Meer info via: Brochure API Gymfed vzw

Verzekering en ongevallen

Wat te doen bij een blessure?

Loop je tijdens de training een blessure op dan meld je dit onmiddellijk aan de trainster/trainer. Indien nodig zullen documenten mee gegeven worden die ingevuld dienen te worden door de behandelende arts.

Deze documenten dienen op hun beurt doorgestuurd te worden naar de federatie Gymfed vzw. 

Luna is sportverzorger, Sven is verpleegkundige. Heb je vragen dan kan je steeds bij hun terecht voor de eerste zorgen.

Meer info: Formulier  ongeval Gymfed vzw

Federatie Gymfed vzw

Erkende en grootste gymnastiekfederatie

Rope Skipping Brugge vzw is aangesloten bij Gymfed vzw. 

Door lid te worden van onze club ben je automatisch lid van Gymfed vzw. Indien je reeds  sport in een andere club dat ook lid is van Gymfed, dan horen wij dit graag want je dient je maar één maal te verzekeren. 

Ook is het voor ons belangrijk om te weten of je in de andere club reactratief lid bent of competitief lid bent. Dit maakt een groot verschil in toelating voor deelname aan wedstrijden.

Elk lid van onze club krijgt automatisch een account bij Gymfed vzw. Via dat account kan je veel nieuwtjes terug vinden over Rope Skipping in Vlaanderen.

Deelname wedstrijden

Kan iedereen hier aan deelnemen?

Rope Skipping Brugge vzw zet maximaal in op beleving!

Recreacup (Gymfed vzw) - betalende deelname

Jaarlijks nemen we deel aan één vooropgestelde Recreacup  georganiseerd door Gymfed vzw (op verplaatsing). Mits het behalen van de limieten kunnen leden hieraan deel nemen zolang de club voldoende juryleden kan afvaardigen.

Challenge day (Gymfed vzw) -  betalende deelname

De Challenge day, georganiseerd door Gymfed vzw (op verplaatsing), is exclusief voor de leden van de groep X-Treme. Dit is een teamwedstrijd.

Clubwedstrijd (RSB vzw) - gratis deelname

We sluiten steeds het sportjaar af met een clubwedstrijd. Deze wedstrijd staat open voor alle actieve leden. Hier hoeven geen limieten behaald te worden. Deelname is steeds gratis. Deze wedstrijd vind steeds plaats in Sport Vlaanderen Assebroek.

Gratis of betalend?

Deelname aan de wedstrijden kost per wedstrijd  €5.  Dit is niet terug betaalbaar zonder ziektebriefje. Voor de clubwedstrijd stellen we dit GRATIS voor alle leden van RSB vzw

Transport: Iedereen staat zelf in voor eigen vervoer voor eender welke wedstrijd.

Kledij: deelname aan eender welke wedstrijd kan enkel in club-t-shirt. (deze kan i.n. aangekocht worden via de club).

Inschrijven wedstrijd: hier staan deadlines op. Hou steds uw mails in het oog om geen deadline te mislopen. Volg ook onze kalender op deze website.

GDPR - Foto en sociale media

Wil ik wel op de foto? 

In onze digitale wereld is een website en andere sociale media niet meer weg te cijferen.

Bij veel activiteiten  worden er uiteraard foto's genomen, filmpjes gemaakt. Deze worden uiteraard geplaatst op onze sociale media/website. 

Door lid te worden van Rope Skipping Brugge vzw stem je automatisch toe dat dit beeldmateriaal gebruikt kan/mag worden voor al onze sociale media. Dit wil zeggen: website, briefwisseling, facebook, Instagram, Tiktok,... Meer info kan je HIER vinden.

Indien je GEEN foto wenst van jou op onze sociale media/website dan dien je dit bij inschrijving duidelijk schriftelijk te melden. 

Dit kan door  een mail te sturen naar:

info@ropeskippingbrugge.be

of

Bij inschrijving kan je ook digitaal uw voorkeur aanvinken

Aanwezigheden - afwezigheden

Moet ik mij aanmelden? Ja, dat doen we!

Voor de verzekering is het zeer belangrijk dat de aanwezigheden genoteerd worden. Dankzij Gymfed vzw  gebruiken we een app in het ledenprogramma waarbij we steeds de aan/afwezigheden noteren. 

Kom je te laat toe op training, geen probleem. Meld je eerst aan bij een medewerker van de club, meestal is onze secretaris hiervoor op post!

Heb je hier vragen over, stel ze ons gerust!

Reglement en zeer nuttige documenten

Hieronder een link naar alle documenten,
klik steeds op de naam

bottom of page