top of page

REGLEMENT ALGEMEEN
-
CLUBREGLEMENT

Inschrijvingen algemeen en recreatieve wedstrijden:

 

 • Algemeen:

 

 • Het jaarlijkse basis lidgeld bedraagt €95 (excl. lessen - incl. club T-shirt), de kostprijs per 1u in een trainingsgroep is 30€. Meer informatie over de inschrijving van de lessen zijn terug te vinden op onze website onder Praktisch/inschrijven. Zie ook onze kalender op onze website voor de diverse wedstijddata. Let op: De clubwedstrijd op het einde van het sportjaar is GRATIS deelname.

 • Inschrijvingsgeld kan, tot een max van 50€, terugbetaald worden indien je schriftelijk via mail (naar club mailadres) doorgeeft dat de lessen niet meer gevolgd zullen worden vanaf 25 december van het lopende sportjaar. Na 01 januari van het lopende sportjaar is er geen mogelijk meer voor terugbetaling van inschrijvingsgeld.

 

 • Recreatieve wedstrijden:

 

 • Deelnamekosten voor de recreatieve wedstrijden bedraagt  €5/wedstrijd/sporter. Indien men zich ziek meldt na inschrijving voor een recreatieve wedstrijd, dan dient men een doktersattest af te leveren.  

 • Supporters en sporters dienen steeds zelf in te staan om tijdig aanwezig te zijn volgens de gemaakte afspraken van de club (sporters dienen steeds minimum 1u voor start wedstrijd aanwezig te zijn). Sporters en jury kunnen gratis binnen, supporters dienen steeds ingang te betalen. Hoeveel deze inkom bedraagt hangt af van de organisatie zelf en kan steeds afwijken. Let op: met vertoon van je lidkaart (zelf te downloaden via Gymfed) kan men meestal een korting verkrijgen op het toegangsticket. Meestal bedraagt dit ongeveer 6 à 7 euro. Aankopen van drank en eten ter plaatse kan, maar daarvoor staat de skipper zelf in. Iedereen staat zelf in voor eigen vervoer. Spreek met elkaar goed af. 

 • Meer informatie wedstrijden: zie lager. 

Veiligheid, afspraken en privacy:

 

 • Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen te allen tijde op de website komen of andere sociale media binnen onze club. Deze worden enkel clubgebonden gebruikt. Hiervoor dient bij de start van het sportjaar een document ondertekend te worden indien je al dan niet akkoord bent met deze regelgeving (GDPR-wetgeving).

 • Skippers gaan de zaal niet binnen zolang er geen trainers aanwezig zijn. 

 • Enkel sporters en trainers krijgen toegang tot de kleedkamers. Deuren blijven gesloten om de privacy te bewaren van ieder persoon.

 • Om de veiligheid te garanderen wordt tijdens de training sportieve kledij en aangepaste
  sportschoenen gedragen met NON_MARKING zool. Je komt dus naar de training met correcte sportkleding (sportbroekje, club T-shirt en sportschoenen).  

 • Je gebruikt de sporttoestellen enkel met toestemming en onder begeleiding van de trainer.

 • Er wordt een correcte omgang gevraagd met club- en/of teamgenoten, trainer en bestuursleden.

 • Onsportief gedrag en pesterijen worden niet getolereerd.  

 • Eveneens hebben we de engagementsverklaring aangegaan met Gymfed voor de "Gedrags- en Ethische code voor trainers ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden 2023-2024". Deze verklaring is bij het bestuur raadpleegbaar.

 • Ons API (Aanspreekpunt Integriteit) vertrouwenspersoon zijn BARBARA LEFEBURE en VANSTEENLAND STEFAAN (e-mail: zorg@ropeskippingbrugge.be). Bij hun kunnen skippers, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

 • Goed luisteren naar de trainer(s) is zeer belangrijk. 

 • Indien je drank bij hebt, zorg je ervoor dat die fles of drinkfles veilig aan de kant staat. Hang steeds de touwen aan het sportraam, zo kan je snel je eigen touw terugvinden en zal niemand over de touwen struikelen.

 • Indien je lang haar hebt, bind je deze op omdat het veel moeilijker is om bepaalde oefeningen uit te voeren met de haren los. Vermijd ook juwelen, zeker lange oorbellen (knopoorbellen mogen wel), het kan weleens gebeuren dat een touw achter het oor blijft haperen. Weet dat letsels vanwege (of schade aan) juwelen, uurwerken, niet opgenomen zijn in de verzekering. Het persoonlijk materiaal zoals bril/hoorapparaat/ touwen/kleren/iPod/ gsm/ander duurzaam materiaal is niet verzekerd. De club kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor breuk of verdwijning van deze persoonlijke materialen.

 • Vrienden en familie worden niet uitgenodigd om trainingen bij te wonen. 
  Zij wachten buiten de zaal. Je zou afgeleid kunnen geraken en de verzekering laat dit niet toe. Een paar keer in het jaar houden we een open training. Dan kan je familie en vrienden gerust eens komen kijken.

 • Gsm-gebruik tijdens de training kan niet. Berg die op in je sporttas en zet deze op stil. Deze kunnen eventueel ook afgegeven worden aan de clubverantwoordelijke om deze gedurende de training te bewaren in de GSM opberg box. Na de les neemt men enkel zijn eigen GSM uit deze box.

 • Je zet duidelijk je naam op je touw/handvat. Het zou kunnen gebeuren dat iemand anders per ongeluk je touw mee heeft. Elke touw is op maat van je eigen lengte. Daarom is het belangrijk er goed zorg voor te dragen. De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verdwenen touwen.

 • Draag zorg voor je eigen materiaal en voor dat van de club. Alles samen opruimen na de training maakt het nog aangenamer voor iedereen.

 • De muziekinstallatie/laptops/iPod etc. worden enkel door de lesgevers gebruikt.  

 • Enkel water en/of sportdrank zijn toegelaten op de training.  Een gezond tussendoortje kan maar kauwgom/snoepgoed kunnen niet. Na de les dient alle afval hiervan te worden opgeruimd. 

Verzekering:

 

 • Niemand verlaat de training vroeger dan het eind-uur zonder een briefje van de ouders, het is zeer belangrijk voor de coaches om heel goed te weten waar iedereen is.

 • De training vroegtijdig verlaten of later toe komen, wordt sporadisch toegestaan, liefst via mail bevestigen.  Dit mag en kan geen regelmaat worden. Opwarming en cooling down zijn immers verplichte onderdelen van de training.  Bij niet deelnemen hieraan heeft men geen verhaal bij blessures.

 • Je verwittigt steeds een trainer of bestuurslid als je in de zaal aankomt of verlaat.

 • De schade, onvrijwillig aangebracht tijdens de training, of verlies wordt niet vergoed door de club. Berg dus steeds alles goed weg in je sporttas. 

 • In geval van een ongeval tijdens en/of tijdens het zich begeven van of naar de training. Moet men het bestuur van RSB-vzw binnen de 7 dagen op de hoogte brengen. Zodat wij het ongeval formulier zo snel mogelijk in orde kunnen brengen en online doorgeven aan Gymfed vzw. Het ongeval formulier is terug te vinden op onze website via DEZE KNOP 

Aanwezigheden

 

 • Wie niet op de training aanwezig kan zijn, meldt dit steeds aan de trainer (via gsm) en/of via mail aan het clubsecretariaat: info@ropeskippingbrugge.be  

 • Wees steeds minimum 5 min voor de start van de training aanwezig. Zo kunnen we tijdig starten met de training en verliezen we geen tijd om te sporten.

 • Doe je best om maximaal aanwezig te zijn op de trainingen, dat is belangrijk indien je veel wenst te leren. Enkel op die manier kan je vooruitgang boeken en maak je kans, met goede capaciteiten, om door te schuiven naar een andere groep. Als team moet je kunnen rekenen op elkaar, ook in aanwezigheid. Afwezig zijn wil zeggen dat je als team niet volledig kan trainen. Ongeldige reden zijn alle reden met uitzondering van schoolactiviteiten/familiale omstandigheden of ziekte.  Op competitieniveau zijn maximaal 3 afwezigheden toegestaan (uitgez bovengenoemde uitzonderingen – zonder doktersbriefje). Een doktersbriefje is noodzakelijk indien dit een afwezigheid op training kan verklaren.

 • Alle aanwezigheden en afwezigheden worden genoteerd. Dit is belangrijk voor de lesgevers. Indien je geselecteerd wordt voor een andere groep of competitie groep telt de aanwezigheid mee in de evaluatie.

 • Sport is en blijft een must ook tijdens de examens. Plannen en organiseren is hier de boodschap. Sport bevordert de geest! Wij houden zeker rekening met eindexamens.

 • Gedurende de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen trainingen (of dit moet anders gecommuniceerd zijn)


 

Bijkomende info over Wedstrijden: 

 

Rope Skipping Brugge vzw concentreert zich op de RecreaCup, challenge day en de clubwedstrijd.

Deze wedstrijden zijn voor recreatieve springers, waarbij ze individueel of in team proeven moeten uitvoeren, om zo punten te verdienen. De nadruk ligt bij deze wedstrijd sterk op amusement en recreatieve springers de mogelijkheid bieden om een wedstrijdervaring mee te maken.

 

 • Kledij: op wedstrijden zijn enkel club-t-shirt, zwarte short/sportbroek en sportschoenen toegelaten. Zorg ook dat je je touwen en reserve touwen mee hebt.

 • Jury: zie afspraken reglement coaches.

 • Drank gedurende de wedstrijden: vermijdt snoepgoed en koolzuurhoudende dranken (bv.: cola, limonade, spuitwater,). Dit brengt enkel veel ongemakken met zich mee tijdens de wedstrijd. Water is ideaal, sportdrank is toegelaten. Wat eten betreft: ideaal zijn koude salade en fruit. Voor fruit is een appel of banaan aangewezen. Ter plaatse kan je ook warm eten aanschaffen maar vermijd dit vóór de wedstrijd. Na de wedstrijd kan dit wel. TIP: Hou steeds druivensuiker bij de hand.

 

Voor het seizoen 2023 – 2024 zijn de geboortejaren gekoppeld aan de leeftijden als volgt:

 

Categorie ---   Geboortejaar

Mini’s 1        °2014-2015

Mini’s 2        °2012-2013

Beloften      °2009-2011

16+         °2008 en ouder

X treme °2010 en ouder

 

Data recreatieve wedstrijden: Deelname is cfr de opgestelde limieten. Zie hiervoor via DEZE LINK

Recreacup : 03-02-2024 Sint-Gillis-bij-Dendermonde

Challengeday: 03-03-2024 Vorselaar

Clubwedstrijd: 31-05-2024 Sport Vlaanderen Assebroek 

Vragen – opmerkingen – suggesties:

 

Alle info over wedstrijden (nationaal en internationaal) kunnen steeds gevolgd worden via de site: www.gymfed.be

 

Vragen over reglementen, wedstrijden, etc…kunnen gesteld worden aan de trainer of verantwoordelijke van Rope Skipping Brugge.

U kan zich ook steeds wenden tot de algemeen coördinator Sven De Vlam via info@ropeskippingbrugge.be

bottom of page