top of page

Inschrijven

Lidgeld & online inschrijving

De online inschrijvingen gaan open van:

            - 01/08/2023 voor iedereen

Het lidgeld voor seizoen 2023-2024:

  • Jaarlidgeld RSB vzw: 95€

  • Kostprijs per trainingsgroep (1u)/jaar: 30€.

  • De kostprijs Rope X-treme is 60€ daar dit een 2u groep is. Deze groep is enkel toegankelijk voor skippers die al waren geselecteerd voor deze groep. Leden die in de loop van het jaar mogen overgaan na deze groep dienen nadien de opleg te vereffenen met de club.

  • Dit sportjaar hebben we ervoor gekozen om elk een club T-shirt aan te bieden (inbegrepen in inschrijvingsgeld), we vragen dan ook om in het club T-shirt te komen trainen.

  • Korting vanaf het 3° betalende lid binnen hetzelfde gezin 

  • Sportaxibonnen kunnen in 2023 nog worden gebruikt voor de betaling indien men hier recht op heeft (aanvraag gebeurd door de ouder in het huis van de Bruggeling en geldt enkel voor Bruggelingen) (betaling hiervan in samenspraak met bestuur van RSB vzw). Vanaf 2024 wordt er samen gewerkt met UiTPAS Brugge.

 

Single Rope SH touw kunnen eveneens via de online inschrijving worden mee besteld. Deze komen dan eveneens op de online factuur te staan.

Voor deelname per wedstrijd dienen we €5 aan te rekenen, het resterende bedrag is voor rekening van de club zelf. Na inschrijving wordt meegedeeld aan welke wedstrijden we deelnemen en kan u uw zoon of dochter hiervoor inschrijven, na het behalen van de vooropgestelde limieten.

Deelnamen aan de clubwedstrijd zelf op het einde van het sportjaar is gratis en vrij deel te nemen voor alle leden.

Bij uitschrijving uit een ingeschreven wedstrijd dient een ziektebrief van de dokter worden afgegeven. (zie clubreglement)

Gelieve bij inschrijvingen notie te nemen van het clubreglement en de GDPR privacyverklaring van RSB vzw. Voor minderjarige skippers dient deze privacyverklaring door de ouder/voogd ondertekend terug te worden bezorgd aan het bestuur van RSB vzw.

Betalingen van de online factuur dient uiterlijk 2 weken na online inschrijving te gebeuren via clubrekening:

BE31 7380 3850 2655

Dit met vermelding: lidgeld 2021-2022 + Naam skipper + locatie + trainingsgroep + extra's (vb. touw)

Indien er 2 weken na online inschrijving nog geen betaling is ontvangen stellen we de plaats terug vrij voor andere. Dit daar de plaatsen beperkt zijn.

Uitleg over het online inschrijven HIER 

 

(ter info, de online inschrijvingsmodule is niet gemaakt voor smartphone, dus best inschrijven dmv desktop, laptop of tablet)

Welkomstbrochure
bottom of page